Address
Lầu 5, Tòa nhà Sai Gon 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
General enquiries
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Liên hệ

Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn