Lĩnh vực thương mại điện tử đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ ở Việt Nam, trong một vài năm tới, dự kiến hơn 70% trong tổng số 100 triệu người dân Việt Nam sẽ sử dụng các giao dịch thương mại điện tử. Để thiết lập nền tảng cho sự phát triển của ngành, Việt Nam cung cấp một trong những môi trường pháp lý thuận lợi nhất trong khu vực ASEAN. Nhiều văn bản pháp lý chuyên ngành đã được ban hành, hướng dẫn các khía cạnh khác nhau của các hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam. Sự phát triển gần đây của hệ sinh thái vận tải, giao hàng và dịch vụ của quốc gia này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử. Các công ty hoạt động trong ngành thương mại điện tử sẽ thách thức về pháp lý, thuế, quy định chuyển giá,… trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Các chuyên gia RSM làm việc với đa dạng loại hình doanh nghiệp, trong số nhiều khách hàng của chúng tôi — chẳng hạn như các doanh nghiệp kinh doanh trong nền tảng đặt vé du lịch trực tuyến, nền tảng đặt món ăn trực tuyến, nền tảng gọi xe trực tuyến, nền tảng trung gian thanh toán và các phân ngành khác – đều hình thành dựa trên nền tảng giao thoa kết hợp giữa Thương mại điện tử và các ngành công nghiệp khác.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy cung cấp các thông tin sau đây để chúng tôi liên lạc với bạn.

One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.