Address
Tầng 25 Tháp A, Tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
General enquiries
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
10 MB limit per form.

Liên hệ

Phó Tổng Giám đốc - Điều hành văn phòng Hà Nội
Phó Tổng Giám đốc