Bối cảnh kinh doanh năng động và sự gia tăng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp FDI được thành lập. Các giao dịch liên kết cũng đóng vai trò quan trọng hơn bởi chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Chính vì vậy, rủi ro giao dịch liên kết đã và đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều doanh nghiệp.

RSM Việt Nam trân trọng kính mời quý doanh nghiệp tham gia Hội thảo trực tuyến Nhận diện rủi ro giao dịch liên kết của các mô hình hoạt động để được hướng dẫn các quy định xác định giá giao dịch, nhận diện các rủi ro theo mô hình hoạt động và thảo luận về hướng xử lý trong thực tế.

Điểm chú ý

  • Tổng quan quy định xác định giá giao dịch liên kết trước, trong và sau khi tham gia vào giao dịch liên kết
  • Nhận diện các rủi ro giao dịch liên kết theo mô hình hoạt động của doanh nghiệp
  • Cập nhật các truy vấn hiện hành của Cơ quan thuế theo mô hình hoạt động của doanh nghiệp
  • Thảo luận hướng xử lý thuế và xác định giá giao dịch liên kết cho một vài tình huống thực tiễn

Chương trình

09:00 Bắt đầu hội thảo trực tuyến

10:00 Q&A

10:30 Kết thúc

Đăng ký

Liên hệ Phạm Phương Uyên qua email [email protected]

Hình thức: Hội thảo trực tuyến

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tài liệu tiếng Anh sẽ được cung cấp)

Diễn giả

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Chuyển giá