Thanh kiểm tra thuế là chủ đề luôn khiến nhiều doanh nghiệp bối rối. Với sự hiểu biết và chuẩn bị đầy đủ, doanh nghiệp có thể giảm thiểu rủi ro và chủ động hơn trong mọi tình huống. Đặc biệt là vào thời điểm chính phủ hiện đang triển khai các biện pháp thanh kiểm tra thuế nghiêm ngặt nhằm nâng cao tính chính xác và minh bạch trong việc tuân thủ thuế.

Tham gia hội thảo với chủ đề Tự tin trong thanh kiểm tra thuế: Góc nhìn thực tế và chiến lược, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực chuyên môn về thuế của chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích và thảo luận những tình huống thực tế mà các công ty thường gặp trong quá trình thanh kiểm tra.

Điểm chú ý:

  • Thanh kiểm tra thuế năm 2023: Tổng quan và kinh nghiệm
  • Công tác thanh kiểm tra thuế hiệu quả: Góc nhìn từ các tình huống thực tế
  • Trao đổi cùng chuyên gia: Phiên hỏi đáp tương tác

Chương trình:

13:00 Đón khách

13:30 Thanh kiểm tra thuế năm 2023

14:00 Tình huống thảo luận

  • Tìm hiểu cách tiếp cận thực tế của cơ quan thuế
  • Xử lý bất đồng kỹ thuật trong thanh kiểm tra thuế

15:00 Giải lao

15:15 Tình huống thảo luận

  • Hướng dẫn giải quyết những vấn đề trong chuyển giá

15:45 Hỏi đáp tương tác cùng chuyên gia

16:30 Hội thảo kết thúc

Đăng ký:

Liên hệ Phạm Phương Uyên qua email [email protected]

Hình thức: Hội thảo không thu phí

Ngôn ngữ: Tiếng Việt (tài liệu tiếng Anh sẽ được cung cấp)

Diễn giả:

Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành Dịch vụ Thuế & Tư vấn

Lê Xuân Mão, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế doanh nghiệp

Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Tổng GIám đốc, Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Chuyển giá

Address
KS Caravelle, Lầu 3, 19 - 23 Công Trường Lam Sơn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh