Bản tin về nghị quyết 68/NQ-CP

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP (“Nghị quyết 68”) về một số chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg cũng đã được ban hành ngay sau đó nhằm hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68. 

TẢI BẢN TIÉNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ