Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ quan trọng hỗ trợ san sẻ gánh nặng chi phí cho người lao động trong thời gian chờ tìm kiếm công việc mới.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động cần lưu ý để tránh thiệt thòi về quyền lợi.