Bốn nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp

Miễn, giảm nhiều loại thuế nhằm tạo thêm động lực giúp các doanh nghiệp, người dân có nguồn lực tái sản xuất, kinh doanh, kích cầu, giúp tăng trưởng nền kinh tế trong tình hình dịch bệnh.

TẢI BẢN THÔNG TIN (PDF)

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ