Ấn định thuế được hiểu là doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo mức thuế cụ thể được cơ quan thuế đặt ra. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng bị ấn định thuế. Vậy, trường hợp nào người nộp thuế bị ấn định thuế?

Xem dưới đây để biết thêm.