Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, và Công văn 2455/TCT_DNNCN hướng dẫn triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT