Cập nhật về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ, Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP, và Công văn 2455/TCT_DNNCN hướng dẫn triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ