Covid-19 và các rủi ro tiềm ẩn trong xác định giá giao dịch liên kết

Covid-19 đã ảnh hưởng đến các nền kinh tế trên thế giới. Dưới tác động của đại dịch, các công ty đã và đang đối mặt với rất nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Các rủi ro trước mắt có thể được nhận diện một cách dễ dàng, tuy nhiên, nhiều rủi ro có thể sẽ không được nhận diện rõ ràng ngay trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết đối với các doanh nghiệp phát sinh lỗ trong giai đoạn Covid-19 mà có thể doanh nghiệp đã không lưu ý đến.

Đọc thêm

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ

Authors

Lê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn