Năm 2020 được xem là năm chuyển đổi của ngành công nghiệp sản xuất ô tô trên thế giới. Tuy nhiên, Covid-19 đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với chuỗi cung ứng.

Song, đại dịch này được xem là “cơn bão hoàn hảo” để chuỗi cung ứng toàn cầu chú ý đến thị trường Việt Nam nhiều hơn.

Đọc thêm