Điểm tin về IFRS - Tháng 09/2019

IFRS 15 – Hạch toán kế toán liên quan đến phiếu quà tặng trong các doanh nghiệp bán lẻ & Điểm khác biệt với IAS 18, Thông tư 200/2014/TT-BTC

IFRS 15 hướng dẫn cách ghi nhận và phân bổ giá giao dịch cho các doanh nghiệp bán lẻ phù hợp hơn những hướng dẫn trước đây cũng như Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải phân bổ nguồn lực hợp lý để có thể theo dõi các số liệu và thông tin cần thiết cho việc hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính phù hợp theo hướng dẫn của IFRS 15 đối với đặc thù từng doanh nghiệp bán lẻ.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ