Đo lường giá trị hợp lý

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 13

Hiệu lực từ 01/01/2013

Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ tài chính đã chính thức phê duyệt đề án “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” cho thấy quá trình hội nhập sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực kế toán.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng anh

Bản tiếng việt

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ