Ngày 08/04/2020 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này chính thức có hiệu lực vào ngày ký (ngày 08/04/2020).

Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

tải xuống bản tiếng anh      tải xuống bản tiếng việt