Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, áp dụng từ 11/01/2022 đến 31/12/2023. Nghị quyết bao gồm việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng ("GTGT") trong năm 2022.

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT