Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát COVID-19 trong năm 2020 và tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới. Do FDI trong năm nay vẫn rất mạnh mẽ vào Việt Nam, đây được xem là tín hiệu về một trung tâm sản xuất thay thế mới. Và Việt Nam được kỳ vọng là một trong số ít điểm sáng của kinh tế toàn cầu trong năm nay.

Tải bảng thông tin (PDF)