Theo quy định, một số đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT). Thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT được tiến hành như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT 2023.