Năm báo cáo lao động doanh nghiệp phải làm cuối năm

Cứ cuối năm thì các doanh nghiệp lại tất bật chuẩn bị các báo cáo cho cơ quan nhà nước và đây là 5 báo cáo người sử dụng lao động phải làm theo quy định hiện hành.

TẢI BẢN THÔNG TIN (PDF)

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ