Theo báo cáo Cập nhật Thị trường Năng lượng Tái tạo tháng 5/2022 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới sẽ sản xuất thêm 319 gigawatt năng lượng tái tạo trong năm 2022, đạt kỷ lục mới về công suất năng lượng tái tạo. Năng lượng Mặt Trời sẽ chiếm 60% trong tổng công suất năng lượng tái tạo của năm, vượt năng lượng gió và thủy điện.

TẢI BẢN THÔNG TIN (PDF)