Nghị định 52/2021/ND-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

Ngày 19/04/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định này chính thức có hiệu lực vào ngày ký.

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ