Nghị định 92/2021 hướng dẫn chi tiết Nghị quyết 406 về các chính sách hỗ trợ thuế

Nghị định số 92/2021/ND-CP ban hành ngày 27/10/2021 quy định chi tiết về việc thi hành các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân chịu tác động của Covid-19 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành ngày 20/10/2021. 

TẢI BẢN TIÉNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ