Nghị định mới số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế 2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 126”) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế 2019. Nghị định này bao gồm 9 chương và 44 điều, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020.

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ