Quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2022

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại với các quốc gia và khu vực được thực hiện theo những quy định dưới đây.

tải bản thông tin (PDF)

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ