Quyết định 490/QĐ-BHXH năm 2023 đã sửa đổi phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo phương thức đóng hằng tháng.