Lễ ký kết Hợp tác toàn diện giữa RSM Việt Nam và Tập đoàn C.T

Ngày 09/04/2021 tại TP.HCM, công ty RSM Việt Nam và Tập đoàn C.T tiến hành ký kết Hợp tác toàn diện nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên với mục đích hỗ trợ nhau cùng phát triển, tăng cường thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Tham dự lễ ký có sự hiện diện của Lãnh đạo Tập đoàn C.T và RSM Việt Nam. Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, hai bên xác định là đối tác của nhau trong việc RSM cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán và tư vấn thuế tại Việt Nam cho Tập đoàn C.T nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của đôi bên và khai thác tốt tiềm năng hiện có, phát huy lợi thế của mỗi bên, đồng thời hai bên thống nhất triển khai một số nội dung cụ thể:

1/ Kiểm toán cho các công ty thành viên

2/ Tư vấn quản lý rủi ro trong lĩnh vực Tài Chính, Kế toán, Thuế

3/ Tư vấn Mua bán & Sát nhập

4/ Đào tạo về nghiệp vụ liên quan

5/ Tư vấn về quản trị, quản lý doanh nghiệp, giải pháp mới

Lễ ký kết Hợp tác toàn diện này là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài giữa RSM Việt Nam và Tập đoàn C.T, phù hợp với xu thế kinh doanh trong giai đoạn bình thường mới, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của hai bên.

Với đội ngũ hơn hơn 400 chuyên gia và nhân viên chuyên nghiệp đang phục vụ các công ty quy mô lớn, đại chúng, niêm yết, doanh nghiệp FDI và các Tập đoàn đa quốc gia, RSM Việt Nam tư hào góp phần đem thêm giá trị gia tăng trong các hoạt động kinh doanh quan trọng của khách hàng trong và ngoài nước.