Tám trường hợp hóa đơn không hợp pháp

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, sử dụng hóa đơn không hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn trong các trường hợp sau.

tải bản thông tin (PDF)

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ