Thông báo sử dụng hóa đơn điện tử

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; cùng với mong muốn đem đến sự thuận tiện cho Quý Khách hàng trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hóa đơn, RSM Việt Nam quyết định thay đổi hình thức hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử kể từ ngày 18/02/2020.

Chúng tôi trân trọng thông báo để Quý Khách hàng nắm thông tin và tiếp tục hợp tác với RSM Việt Nam đối với việc chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử nêu trên (xem thông báo đính kèm).

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung nêu trên, xin vui lòng liên lạc với Bộ phận Kế toán của chúng tôi theo số điện thoại +(84) 28 3827 5026 để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ