Mua bán - sáp nhập có thể là một chiến lược hiệu quả để gia tăng giá trị DN. Tuy nhiên, nhiều giao dịch không đạt được lợi ích mong đợi do nhiều sự cố trong quá trình sáp nhập.

Đọc thêm tại đây