Covid-19 đã gây ra khó khăn, thách thức đáng kể đối với hoạt động kinh tế của nhiều doanh nghiệp tầm trung.

Đọc thêm tại đây