Thị trường M&A liên tục phát triển, và sau đây là một số xu hướng có thể ảnh hưởng đến thị trường M&A trong năm 2023.