Onze specialisten van International Employment Services behandelen alle aspecten die te maken hebben met internationale of grensoverschrijdende tewerkstelling. Van het structureren van een opdracht tot het begeleiden van internationale tewerkstellingssituaties, personenbelasting en sociale zekerheidsadvies.

 

Het complexe wetgevende landschap van België biedt een verscheidenheid aan mogelijkheden om kosten te besparen. Samen met de internationale verdragen die landen binden, kunnen onze specialisten fiscaal advies geven over een brede waaier van beloningstechnieken en loon- of opdrachtstructuren.

Het Belgische speciale belastingregime voor inkomende belastingplichtigen en voor inkomende onderzoekers is een voorbeeld van zo'n specifieke salarisstructuur. De Belgische belastingadministratie kent een bijzonder belastingvoordeel toe aan bepaalde niet-Belgische belastingplichtigen die tijdelijk worden aangesteld om een activiteit in België uit te oefenen.

Het speciale belastingregime is door de Belgische overheid in het leven geroepen om buitenlandse multinationale ondernemingen aan te trekken om de economische groei te stimuleren en nieuwe werkgelegenheid te creëren. De voordelen van het speciale belastingregime zijn aanzienlijk voor zowel werkgever als werknemer. RSM Belgium kan je adviseren en helpen bij het tijdig aanvragen van de toepassing van het bijzonder belastingregime bij de Belgische belastingautoriteiten.

Werken in een grensoverschrijdende context heeft niet alleen potentiële fiscale gevolgen, maar heeft ook een impact op de sociale zekerheid. Dit kan invloed hebben op de pensioenen van uw werknemers en op invaliditeits- en ziekte-uitkeringen. Binnen Europa zijn personen op wie de EU-verordeningen van toepassing zijn, slechts onderworpen aan de wetgeving van één enkele lidstaat. Meestal is de wetgeving van toepassing van de lidstaat waar de activiteit wordt uitgevoerd ("lex loci laboris"). Aangezien er veel afwijkingen op deze algemene regel bestaan, kunnen onze specialisten u advies geven. Daarnaast kunnen we helpen met bepaalde nalevingskwesties, zoals het A1-bewijs of het bewijs van dekking.

Wanneer werknemers in grensoverschrijdende situaties werken, kunnen de fiscale en sociale gevolgen van een dienstverband in meer dan twee landen aanzienlijk zijn. Er kan inkomstenbelasting verschuldigd zijn in meer dan één land en er kunnen gevolgen zijn voor de vennootschapsbelasting. Ook moet worden bepaald in welk land sociale zekerheid verschuldigd is. Het opzetten van een salary split is een salarisoptimalisatietechniek om te zorgen voor een hoger nettoresultaat voor het individu. Er moet echter aan verschillende formaliteiten worden voldaan en een goede salarisadministratie is een absolute vereiste. Samen met onze kantoren in andere landen kan RSM Belgium u helpen bij het structureren van de salary split, de naleving van de wettelijke voorschriften verzekeren en zorgen voor een correcte praktische implementatie.

 

Hoofd van Global Employer Services