Om ervoor te zorgen dat je effectief en conform het arbeidsrecht te werk gaat, heb je een gelaagde aanpak nodig van HR-gerelateerde zaken, zoals naleving van loonlijsten en werknemerstevredenheid, in combinatie met aandacht voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van je beslissingen.

 

RSM InterPay, onderdeel van RSM Belgium, heeft een toegewijd team van specialisten met diepgaande ervaring, niet alleen op het gebied van payroll, maar ook op het gebied van HR. Wij kunnen u helpen met alle aspecten van payroll en tewerkstelling. We kunnen u begeleiden bij de dagelijkse HR-kwesties die u tegenkomt wanneer u personeel in dienst hebt. Onze voornaamste zorg is het wegnemen van alle zorgen die u zich kunt maken bij het in dienst nemen van personeel. Samen kunnen we van tewerkstelling een succes maken!

 

De tewerkstelling van werknemers in België kan voor veel werkgevers een administratieve last zijn, maar niet met RSM

 

Het team van Payroll and HR Solutions kan zorgen voor de nodige registraties bij de officiële instanties en zal ervoor zorgen dat alle formaliteiten voor de onboarding van het personeel worden afgehandeld. Ons team heeft praktische ervaring met het Belgische arbeidsrecht en door de combinatie van kennis van arbeidsrecht en fiscaal recht zorgen we ervoor dat de geboden oplossing de hoogst mogelijke waarde heeft voor uw organisatie. Bovendien volgt RSM alle wetswijzigingen die een impact kunnen hebben op de payroll en relevant kunnen zijn voor HR op de voet. Indien nodig informeren we de werkgever en geven we het nodige advies voor de praktische implementatie van de wijzigingen in de payroll.

 

Op het vlak van payrollverwerking bestaan onze diensten onder meer uit het maandelijks opmaken van de payroll, het invullen van sociale en andere wettelijke documenten, het opvolgen van afwezigheden en overuren, het beantwoorden van vragen van uw personeel over sociaal-juridische onderwerpen en andere consulting, ... Daarnaast kunnen we u hulp bieden bij het opstellen van individuele arbeidscontracten en collectieve arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, het opstellen van bedrijfsbeleidslijnen, u begeleiden bij ontslagprocessen, ondersteuning bij einde dienstverband, ... Ook kunnen we uw werknemers informeren in het Nederlands, Frans of Engels. 

 

Een specifieke benadering van salaris- en HR-management

 

RSM heeft samen met klanten een specifieke aanpak ontwikkeld voor payroll- en HR-management. We hebben verschillende serviceniveaus, variërend van een volledige uitbesteding van de volledige HR- en salarisadministratie aan RSM tot alleen het verwerken van de salarisadministratie op basis van de instructies van uw interne HR-afdeling. RSM kan uw loonadministratie van A tot Z verzorgen alsof we uw interne HR-afdeling zijn.

Indien nodig kan deze begeleiding veel intensiever zijn dan de dienstverlening van reguliere payroll providers. Dergelijke intensieve begeleiding is ideaal voor bedrijven met beperkte HR resources in België of met beperkte kennis van de (Belgische) arbeidswetgeving. Wij bieden payroll- en HR-diensten op maat van uw specifieke behoeften. Personeel tewerkstellen in België is ongetwijfeld een ingewikkeld web van fiscale, arbeids- en sociale regelgeving, dus laat ons u helpen om veilig uw weg te vinden! 

U wilt dat RSM Payroll and HR Solutions uw personeelsgerelateerde betalingen beheert? Wij kunnen namens u een derdenrekening openen om de betaling van de maandelijkse salarissen aan uw werknemers en leveranciers te garanderen, evenals de tijdige betaling van belastingen en sociale premies. Daarnaast maakt RSM Payroll and HR Solutions deel uit van onze business line Global Employer Services, wat betekent dat onze payroll- en HR-consultants rechtstreeks toegang hebben tot onze belasting- en immigratieconsultants, zodat de (internationale) belasting- en immigratieaspecten op de juiste manier worden afgehandeld. Door deze nauwe samenwerking met onze belastingconsulenten wordt het opzetten van een salary split of het toepassen van het Belgische bijzondere belastingregime een fluitje van een cent.

 

Een 360° aanpak voor succes
RSM Payroll and HR Solutions is er om u wegwijs te maken in de administratieve rompslomp die gepaard gaat met de tewerkstelling van personeel in België en dit als onderdeel van RSM Belgium wat betekent dat we een directe link kunnen bieden met onze boekhouding, fiscaliteit, IT-advies en andere business lines wat resulteert in een 360° aanpak.

 

Onze samenwerking brengt u naar het volgende niveau

 

Een goed voorbeeld om de samenwerking tussen RSM Payroll and HR Solutions en de belastingconsulenten te illustreren, is de toepassing van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

Een van de doelstellingen van België is om een deel van het BBP te besteden aan O&O. Gezien de belangrijke rol van bedrijven hierin, bestaan er verschillende fiscale maatregelen om O&O te stimuleren. Een van deze maatregelen is de vrijstelling van de roerende voorheffing op R&D. Dit houdt in dat een bedrijf tot 80% van de belasting die wordt ingehouden op de lonen van de werknemers, niet hoeft over te maken aan de Belgische fiscus. Er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan met betrekking tot de bedrijven en de werknemers.

Terwijl de belastingconsulenten uw bedrijf begeleiden bij het verkrijgen en behouden van dit voordeel, zorgt RSM Payroll and HR Solutions samen met de belastingconsulenten voor de praktische implementatie in de loonadministratie.

 

R&D - voordelen - vrijstelling van BTW belasting

  1. Universiteiten, hogescholen of erkende wetenschappelijke instellingen die onderzoekers in dienst hebben.
  2. Ondernemingen die een beloning of salaris betalen of toekennen aan onderzoekers die werken aan onderzoeksprojecten of -programma's in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten of hogescholen in de Europese Economische Ruimte of met erkende wetenschappelijke instellingen. 
  3. Ondernemingen die salarissen betalen aan onderzoekers met een doctoraatsdiploma, burgerlijk ingenieurs, industrieel ingenieurs en bepaalde master- of bachelordiploma's die werken aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma's.
  4. Jonge Innovatieve Ondernemingen (JIC) die wetenschappelijk personeel tewerkstellen: onderzoekers, onderzoekstechnici, projectmanagers voor onderzoek en ontwikkeling (niet van toepassing op administratief of commercieel personeel), die onderzoeksprojecten uitvoeren en die beschouwd worden als een kleine onderneming naar Belgisch recht.

 

Voor de 3de categorie moeten de werknemers een kwalificerend diploma hebben om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van roerende voorheffing.

In aanmerking komen diploma's in toegepaste of exacte wetenschappen, (dier)geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, civiele techniek, industriële wetenschappen, biotechnologie, architectuur en productontwikkeling.

 

Om van de vrijstelling van roerende voorheffing te kunnen genieten, moeten de onderzoeksprojecten en -programma's (voor de 2e tot 4e categorie) geregistreerd worden bij het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) via hun online portaal. De volgende informatie moet in de registratie worden opgenomen:​

  • Bedrijfsgegevens;
  • Beschrijving van het project of programma waaruit blijkt dat het doel fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling is;
  • De startdatum en (verwachte) einddatum van het onderzoeksproject of -programma;
  • Diverse informatie over de medewerkers.

Deze registratie moet van tevoren gebeuren, voor de start van het onderzoeksprogramma of -project. Minstens elk jaar moet de informatie worden bijgewerkt.

Behalve voor de eerste categorie moet de vrijstelling van bronbelasting evenredig worden verdeeld met de tijd die de betrokken personen daadwerkelijk aan onderzoeksprojecten of -programma's hebben besteed.

 

 Kleine bedrijvenAndere bedrijven
Master diploma80%80%
Bachelor diploma80% -beperkt tot 50% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast op werknemers met een specifieke master- en/of doctorsgraad80% - beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast op werknemers met een specifieke master- en/of doctorsgraad

 

Elk bedrijf kan formeel een bindend advies met betrekking tot het R&D-karakter van de activiteiten aanvragen bij BELSPO via het online portaal. Het verkrijgen van een advies geeft zekerheid over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van roerende voorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. Het is aanbevolen om een ondersteunend dossier beschikbaar te houden in geval van fiscale inspecties.

 

 

Hoofd van Global Employer Services