De percentages voor de investeringsaftrek voor investeringen van het aanslagjaar 2024 werden recent gepubliceerd. De tarieven voor de ‘speciale’ investeringsaftrekken gaan omhoog met maar liefst 7% als gevolg van de inflatie. Het standaardtarief van 8% wordt echter niet geïndexeerd. Net als vorige jaren gelden er verschillende tarieven voor één aanslagjaar, o.m. omdat het ‘coronatarief’ van 25 % voor kmo's nog tot eind 2022 van kracht bleef.

De basispercentages voor aanslagjaar 2024 zijn onder voorwaarden de volgende (in de courantste gevallen):
 

 

Natuurlijke personen

KMO

Andere vennootschappen 

Digitale investeringen

20,50%

20,50%

(-)

Octrooien

20,50%

20,50%

20,50%

Energiebesparende investeringen

20,50%

20,50%

20,50%

Groene investeringen

20,50%

20,50%

20,50%

Rookafzuig- of verluchtingssystemen 

20,50%

20,50%

20,50%

Beveiliging 

27,50%

27,50%

(-)

Hergebruik van verpakkingen 

(-)

(-)

3,00%

Zeeschepen

(-)

30,00%

30,00%

Groene vrachtwagens

42,00%

42,00%

42,00%

Andere investeringen

8,00%

8,00%

(-)

Gespreide aftrek groene investeringen

27,50%

27,50%

27,50%

Gespreide aftrek andere investeringen

17,50%

(-)

(-)

 

De vermelde percentages kunnen voor de investeringsaftrek worden toegepast indien bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Uw RSM contactpersoon kan u verder informeren over deze voorwaarden.  


Heb je vragen omtrent bovenstaande thema’s, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]).

RSM Belgium I Tax