RSM Belgium
Languages

Languages

Seminarie 2019 - Brexit

brexit_seminar_2019.jpg

Het wordt steeds waarschijnlijker dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie “zonder deal” verlaat op 29 maart 2019 (om middernacht).

 

Hoewel er nog heel veel onduidelijkheid bestaat over de praktische gevolgen hiervan, zijn er toch heel wat (voorzorgs-) maatregelen die kunnen en/of moeten genomen worden op het vlak van btw, douane & accijnzen alsook op het vlak van directe belastingen.

 

Graag willen wij u informeren over de concrete gevolgen van de Brexit voor uw onderneming. De vennoten van RSM België hebben het genoegen u uit te nodigen om deel te nemen aan het seminarie “Brexit”.

 

Onze belastingconsulenten zullen u een duidelijk overzicht geven van de verschillende gevolgen op het vlak van directe en indirecte belastingen en hoe hiermee op een praktische manier om te gaan.

 

Volgende onderwerpen zullen zeker aan bod komen:

 

Douane/ btw:

 • Douaneverplichtingen bij in- en uitvoer
 • Optimalisaties (kleine zendingen)
 • EORI-nummer
 • Mogelijke optimalisatie invoer-btw (in België/ in de UK)
 • Btw-registraties
 • Verificatie UK btw-nummers
 • Mini-One Stop Shop (MOSS) registraties
 • Driehoeksverkeer
 • Btw-teruggaaf procedures
 • Verkopen op afstand
 • Btw-boekhouding en formaliteiten

  

Vennootschapsbelasting:

 • Toepassing van de Moeder-dochter Richtlijn (roerende voorheffing op dividenden, DBI)
 • Toepassing van de Interest-Royalty Richtlijn
 • Reorganisaties onder de Fusie-Richtlijn
 • Gevolgen op het vlak van andere Europese richtlijnen en interne regelgeving

 

U kunt aansluiten op volgende data:

 • Franstalige sessie : woensdag 20 maart 2019:  16-18u (onthaal vanaf 15u30) - kantoor RSM Belgium, Lozenberg 22, 1932 Zaventem
 • Nederlandstalige sessie: donderdag 21 maart  2019:  16-18u, onthaal vanaf 15u30) - kantoor RSM Belgium, Lozenberg 22, 1932 Zaventem

Er wordt u een broodjesbuffet aangeboden.

 

U kan zich inschrijven door uw bevestiging voor 13 maart 2019 terug te mailen naar taxseminar@rsmbelgium.be (met opgave van de datum van het seminarie dat u wenst te volgen). 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70

or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us