RSM Belgium
Languages

Languages

Search

News article
1 November 2017
Gedreven door een permanente bereidheid om u een hoogstaande bijstand te verlenen, hebben de vennoten van RSM Belgium het genoegen u uit te nodigen om deel te nemen aan het seminarie dat zij organiseren naar aanleiding van de hervorming van de...
Publication article
10 November 2017
Kick-off of the 23rd edition of the Conference of the Parties What was in stake in the previous editions? The 6th of November was marked by the kick-off of the 23rd edition of the Conference of Parties on Climate Change in Bonn, Germany. This 23rd...
Publication article
11 November 2017
Nieuwe regels betreffende de toepassing van de btw-vrijstelling   Sinds 1 augustus 2017 geldt een overgangsregeling ten einde de btw-vrijstelling voor de levering van goederen en diensten aan diplomatieke missies en consulaire posten toe te passen...
News article
25 November 2017
92% van de Europese bedrijven onvoorbereid voor de GDPR 28% van de bedrijven zijn niet vertrouwd met de nieuwe verordening waarnaar zij zich binnen minder dan een jaar moeten schikken Meer dan de helft (51%) gelooft dat de verordening té...
News article
25 November 2017
The General Data Protection Regulation (GDPR), is coming into force on 25 May 2018 and will fundamentally change the way that businesses access, store and use personal data. With fines for non-compliance of up to 4% of revenue or €20 million,...
Publication article
1 December 2017
Uiterlijk eind november 2018 zullen de centrale overheidsdiensten niet langer facturen op papier aanvaarden. Dit betekent dat alle facturen verplicht elektronisch uitgereikt moeten worden. Niettegenstaande het feit dat het Mercurius-platform toelaat...
Publication article
7 December 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen de voordelen alle aard onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het privégebruik van IT-apparatuur dat door het bedrijf gratis ter beschikking wordt gesteld, geactualiseerd...
Publication article
7 December 2017
Vanaf dit jaar moeten btw-kwartaalaangevers, net zoals btw-maandaangevers vóór 24 december van elk jaar nagaan of zij al dan niet een december voorschot moeten betalen. Dit decembervoorschot is: ofwel gelijk aan de btw die u moest betalen op basis...
Publication article
21 December 2017
De Belgische fiscale administratie heeft, op 28 november 2017, meegedeeld dat er uitstel wordt verleend voor het indienen van het Groepsdossier, het Notificatieformulier, het Landenrapport en het Lokaal dossier, die opgemaakt moeten worden door...
Publication article
23 December 2017
Er is een wet in de maak die het in 2011 opgerichte Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gevoelig uitbreidt. 1. Actuele staat Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat...

Pages