Wat bieden we?

 

Corporate housekeeping

 • Organisatie van algemene jaarvergaderingen (bijeenroepen van de vergadering, opstellen van de notulen, ...)
 • Ontslag en benoeming van bestuurders
 • Opstellen en indienen van publicatiedocumenten bij de rechtbank van koophandel
 • Registratie bij de databank voor ondernemingen
 • Bijwerken van aandeelhoudersregister/eStox

 

Oprichting

 • Oprichting van vennootschappen 
 • Oprichting van (internationale) non-profitorganisaties
 • Oprichting van filialen
 • Registratie bij de databank voor ondernemingen
 • Opstellen en indienen van de publicatiedocumenten bij de handelsrechtbank
 • Assistentie bij de notariële akte...

 

M&A

 • Begeleiding bij fusies en overnames (d.w.z. fusie, (gedeeltelijke) splitsing, verkoop van een bedrijf, ...)
 • Opstellen van het voorstel en speciale rapporten
 • Assistentie bij de notariële akte
 • SPA: aandelen- en koopovereenkomsten
 • ATA: overeenkomsten inzake overdracht van activa Intentieverklaring...

 

Divers

 • AandeelhoudersovereenkomstKredietovereenkomsten
 • Overdrachtsovereenkomsten
 • Bijzondere verslagen van de raad van bestuur over speciale opdrachten (bv. inbreng in natura, ...)
 • Belangenconflicten
 • Financiële bijstand
 • Inkoop aandelen
 • Dienstverlenings- en beheerovereenkomsten
 • Alarmbelprocedure
 • Kwijtschelding van schulden
 • Overdrachtsprijsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Geheimhoudingsplicht
 • Comfortbrief...

 

Hoofd van Legal

Contacteer ons

Als je een vraag of verzoek hebt over dit onderwerp, vul dan onderstaand formulier in.