Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2022. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 139/22 i stupa na snagu 24. decembra 2022. godine.

Kamatne stope propisane Pravilnikom su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

 • Na kratkoročne kredite u RSD 0,50%
 • Na dugoročne kredite u RSD 2,86%
 • Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR 2,75%
 • Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD 3,91%
 • Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF 2,61%
 • Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK 3,96%
 • Na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP 1,88%
 • Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB 2,31%

2) za druga privredna društva:

 • Na kratkoročne kredite u RSD 3,12%
 • Na dugoročne kredite u RSD 3,39%
 • Na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR 2,25%
 • Na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR 2,73%
 • Na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF 6,94%
 • Na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD 1,85%
 • Na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD 3,54%