Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 24/2023 - na snazi od 6. aprila 2023. godine.

Kamatne stope propisane Pravilnikom su:

 1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:
  • Na kratkoročne kredite u RSD 1,48%
  • Na dugoročne kredite u RSD 4,47%
  • Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR 3,25%
  • Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD 4,43%
  • Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF 2,63%
  • Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK 3,70%
  • Na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP 1,88%
  • Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB 1,91%
  • Na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY 4,01%
 2. za druga privredna društva:
  • Na kratkoročne kredite u RSD 3,88%
  • Na dugoročne kredite u RSD 4,74%
  • Na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR 2,98%
  • Na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR 3,22%
  • Na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF 7,84%
  • Na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD 3,18%
  • Na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD 4,28%