Nhằm giúp doanh nghiệp thành công trong nền kinh tế nhiều thay đổi, RSM tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến cập nhật những lưu ý quan trọng về kiểm toán và thuế, biện pháp xử lý thuế mới nhất và các thông tin, quy định về thuế cũng như tác động đến doanh nghiệp.

Cập nhật quyết toán thuế 2022

Những lưu ý quyết toán thuế TNCN năm 2022

Quản lý rủi ro thuế TNDN và TNCN: Chi phí liên quan người lao động

 
  
  
  
  

 

 

 

Cập nhật thuế cuối năm

Sẵn sàng cho kỳ quyết toán thuế TNCN 2021

Những lưu ý quan trọng doanh nghiệp cần biết trước khi nộp báo cáo thuế 2021

Những vấn đề về thuế và cách quản lý tuân thủ thuế 2022

Thanh kiểm tra thuế 2022 - Phần trình bày 1: Cập nhật về xu hướng thanh kiểm tra thuế 2022

Thanh kiểm tra thuế 2022 - Phần trình bày 2: Các rủi ro nổi bật về thuế doanh nghiệp

Thanh kiểm tra thuế 2022 - Phần trình bày 3: Những điểm đáng chú ý về thanh tra chuyển giá

Thanh kiểm tra thuế 2022 - Phần trình bày 4: Các vấn đề cần quan tâm về thuế thu nhập cá nhân

Thanh kiểm tra thuế 2022 - Phần trình bày 5: Các vấn đề cần lưu ý khi làm báo cáo hải quan

Cập nhật bảo hiểm xã hội cho lao động nước ngoài tại Việt Nam 2022

Hiểu rõ thuế thu nhập hoãn lại

Những lưu ý quan trọng về hóa đơn điện tử cho DN

EVFTA đối với ngành Logistics: Cập nhật về thuế GTGT nội địa và khấu trừ thuế tại Việt Nam

Lập Kế hoạch thuế cho doanh nghiệp: Đánh giá và cập nhật cho năm 2021

Quản lý rủi ro về thuế đối với các hoạt động của DN

Cập nhật thuế và kiểm toán thường niên 2021

Thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu: Liệu có mở ra “sân chơi bình đẳng” cho mọi quốc gia?

Một số lưu ý và giải đáp thắc mắc khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Chuyển động Thuế 2021 - Phần trình bày 1: Cập nhật chính sách và xu hướng thuế

Chuyển động Thuế 2021 - Phần trình bày 2A: Thuế TNDN

Chuyển động Thuế 2021 - Phần trình bày 2B: Cập nhật về chuyển giá

Chuyển động Thuế 2021 - Phần trình bày 3: Thuế TNCN

Chuyển động Thuế 2021 - Phần trình bày 4: Các xu hướng mua bán - sáp nhập

Chuyển động Thuế 2021 - Phần trình bày 5: Lập kế hoạch và quản lý rủi ro thuế