Đại dịch Covid-19 khiến rất nhiều doanh nghiệp ngành du lịch và khách sạn phải đóng cửa, cắt giảm nhân sự, bị ràng buộc và hạn chế trong hoạt động kinh doanh, mà chủ doanh nghiệp đành bất lực.

"Theo thống kê, có tới 90% hãng du lịch tại TP.HCM phải tạm ngừng hoạt động và ước tính có khoảng 20.000 nhân viên ngành du lịch, chiếm 70% trên tổng số, phải nghỉ việc không lương cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát."

Ngành du lịch toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đã chứng kiến những tác động nặng nề do đại dịch mang lại. Vậy thì qua đó, các doanh nghiệp sẽ có thể rút ra bài học gì cho việc vận hành kinh doanh sau này?

Tìm hiểu thêm tại đây