Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/07/2022. Theo đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, đối với người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có tỷ lệ mức đóng BHXH khác nhau. Bản tin đồ họa này thể hiện cụ thể mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN đối với từng đối tượng.

tải bản thông tin (PDF)