Ngày 28/05/2022 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến 31/12/2022.

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT