Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

tải xuống bản tiếng anh      tải xuống bản tiếng việt