Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Chuyển giá

Bà Ngọc là Phó Tổng Giám Đốc , phụ trách dịch vụ tư vấn giá giao dịch liên kết của RSM Việt Nam. Bà đã có trên 12 năm kinh nghiệm làm việc với các công ty đa quốc gia và công ty Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Các khách hàng mà Bà Ngọc đã phục vụ là các tập đoàn đa quốc gia chủ yếu đến từ Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, công ty niêm yết và các tập đoàn lớn trong nước.

Ngọc đã tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn xác định giá giao dịch liên kết, bao gồm lập kế hoạch thuế quốc tế, các yêu cầu tuân thủ và và giải quyết các vấn đề tranh cãi, tư vấn thuế địa phương cũng như các vấn đề tuân thủ khác đối với các hoạt động đầu tư trong nước.

Các khách hàng của Bà Ngọc đại diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các ngành sản xuất, logistic và vận tải, dược phẩm, xây dựng, bán lẻ/ hàng tiêu dùng, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin.

Trước khi tham gia vào RSM Việt Nam, Bà Ngọc đã từng làm việc với một công ty kiểm toán của Big Four  trong một năm, tham gia vào dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.