Vanaf 1 januari 2025 mogen EU-lidstaten de toepassing van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen uitbreiden. Dit betekent dat Belgische belastingplichtigen met een beperkte omzet hun activiteiten ook in het buitenland kunnen verrichten, zonder dat ze zich in die landen voor btw moeten registreren of btw-aangiften moeten indienen. Hetzelfde geldt voor niet-Belgische ondernemingen die in België economische activiteiten uitoefenen.

 

Huidige regels

Tot op heden mogen EU-lidstaten (alleen) kleine ondernemingen die in desbetreffende EU-lidstaat gevestigd zijn, vrijstellen van de verplichting om btw aan te rekenen (en zich dus te registreren voor btw en btw-aangiften in te dienen), op voorwaarde dat de jaaromzet de maximumdrempel niet overschrijdt (€25.000 in België). 

 

Vanaf 2025

Vanaf 2025 geldt een dubbele jaarlijkse omzetdrempel om te kunnen genieten van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen: 

  • Een lokale drempel in de lidstaat van vestiging (maximaal 85.000 EUR - voor België blijft dit 25.000 EUR);
  • Een EU-drempel van 100.000 EUR: kleine ondernemingen die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat dan waar de btw verschuldigd wordt, hoeven zich niet te registreren in die lidstaat op voorwaarde dat: 
    • De nationale drempel niet wordt overschreden;
    • De jaarlijkse bruto-ontvangsten in de hele EU minder dan 100.000 EUR bedragen. 

Merk op dat niet-EU ondernemingen (nog steeds) niet kunnen genieten van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen en dus nog steeds btw verschuldigd zijn vanaf de eerste verkoop in de EU.

 

Merk op dat niet-EU ondernemingen (nog steeds) niet kunnen genieten van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen en dus nog steeds btw verschuldigd zijn vanaf de eerste verkoop in de EU.

Verplichting tot kennisgeving

Naast de kennisgeving van de toepassing van de regeling voor kleine ondernemingen via het formulier e-604A of e-604b aan de Belgische btw-administratie, moet een bijkomende kennisgeving worden gedaan om te kunnen genieten van deze regeling in andere EU-lidstaten, waarbij het Belgische btw-nummer zal worden uitgebreid met de toevoeging "EX" (BE 0123.456.789 EX). 

De volgende informatie moet worden verstrekt: 

  • De EU-lidstaten waar de belastingplichtige de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wil toepassen; 
  • De totale omzet in België en in elk van de andere EU-lidstaten. 

Eventuele wijzigingen in dit opzicht moeten vooraf worden gemeld aan de Belgische btw-administratie. 

 

Aangiften

Om de drempels te kunnen controleren, moeten elk kwartaal btw-aangiften worden ingediend met vermelding van de omzet in België en in elke andere EU-lidstaat (eventueel met vermelding "0" indien van toepassing). 

Belgische kleine ondernemingen moeten ook een jaarlijkse klantenlijst indienen. Vanaf 2025 moet deze jaarlijkse klantenlijst alle omzet bevatten (zelfs als klanten geen btw-identificatienummer hebben).

 

Het btw-team van RSM Belgium ([email protected]) helpt je graag verder met vragen over deze materie.