RSM Finland
Languages

Languages

24 Maaliskuu 2020

Asiakasviesti kotimaan asiakkaillemme

Hyvä asiakkaamme, elämme kummallisia aikoja. Alla on kerättynä muutamia asioita, joihin kannattaa kiinnittää nyt huomiota.  Olemme luonnollisesti käytettävissänne kaikissa taloushallintoon ja yrityksen tulevaisuuteen liittyvissä haasteissanne, sillä...
9 Maaliskuu 2020

Korotettu poisto koneisiin ja kalustoon

Tämän vuoden alusta on tullut voimaan laki, jonka soveltumisedellytysten täyttyessä on mahdollista tehdä korotettu poisto verotuksessa koneisiin, kalustoon ja muuhun niihin verrattavaan käyttöomaisuuteen. Korotettuja poistoja voi tehdä verovuosina...
30 Tammikuu 2020

Tulolähdejako poistui vuoden 2020 alussa

Eräiden yhteisön tulolähdejako poistui tämän vuoden alussa. Muutoksesta hyötyvät ne yhteisöt, joiden tuotot ja kulut on verotuksessa jaettu henkilökohtaiseen (TVL) ja elinkeinotoiminnan (EVL) tulolähteisiin. Jatkossa aiemmin TVL-tulolähteeseen...
7 Tammikuu 2020

Uusi asiantuntija verotiimiin

Yhtiön veropalvelut vahvistui vuoden alussa, kun Tax Manager Annukka Paasi (KLT, KTM) aloitti 2.1.2020 tiimissä asiantuntijana. Annukka siirtyi yhtiöön tilitoimisto Balanco Accounting Oy:stä, jossa hän työskenteli talousasiantuntijana. Annukalla on...
Rekrytointi
4 Joulukuu 2019

Uusia talentteja

RSM Finland esittelee uudet lisäykset joukkoonsa!
5 Syyskuu 2019

Opas Euroopan kiinteistöverotukseen

RSM, yhteistyössä Nyenrode Business Universityn kanssa, lanseerasi Euroopan kiinteistövero -oppaan
29 Elokuu 2019

RSM Finland Oy 8 vuotta!

RSM Finland Oy täyttää tänään, 29.8.2019, 8 vuotta!
Vuosilomalakiin muutoksia
6 Toukokuu 2019

Vuosilomalaki muuttuu huhtikuusta alkaen

Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2019 lukien siten, että työntekijälle turvataan oikeus vähintään neljän viikon palkalliseen vapaaseen siitä huolimatta, että hän on lomanmääräytymisvuoden aikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai lääkinnällisen...
Korkomenojen vähennysoikeus
14 Tammikuu 2019

Korkomenojen vähennysoikeuteen muutoksia vuoden 2019 alusta

Vuoden 2019 alusta astui voimaan muutoksia koskien elinkeinoverolaissa säädeltyä korkomenojen vähennysoikeutta. Muutosten julkilausuttuna tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenojen vähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista.
Onlineseminaarit RSM
9 Tammikuu 2019

Ajankohtaiskoulutuksia RSM:ltä

EduHousen onlineseminaarit käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Tulossa ovat mm seuraavat onlineseminaarit: 22.1.2019 kello 14-15:15   IFRS 15 - uuden tuloutusstandardin vaikutukset ajattelutapaan ja vaatimuksiin 14.2.2019 kello 14-15:15 IAS 36 -...
5 Joulukuu 2018

Hallituksen esitys tulolähdejaon poistamisesta vuoden 2020 alusta

Hallitus antoi 29.11.2018 esityksen eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä esitetään tulolähdejaon luopumista siten, että jatkossa yhteisön kaikki toiminta ja...

Pages