RSM Finland
Languages

Languages

12 Kesäkuu 2020

RSM Finland esittelee uudet lisäykset joukkoonsa!

Annina Nylund on aloittanut RSM:n tilintarkastustiimissä Associatena. Ennen siirtymistään RSM:n palvelukseen Annina hankki tilintarkastuskokemusta työskennellessään PwC:llä tilintarkastus-traineena. Ennen tätä Annina työskenteli kirjanpidon- ja...
15 Toukokuu 2020

Uusia osakkaita

RSM Finland Oy on kutsunut yhtiön uusiksi osakkaiksi 15.5.2020 alkaen KTM Anne Lehtovirran, erityistarkastuspalvelut ja HT-tilintarkastaja Janne Nurmen, erityistarkastuspalvelut
15 Toukokuu 2020

Uusi toimitusjohtaja RSM Finland Oy:öön

RSM Finland Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi OTM, KLT Risto Kivirannan, joka aloittaa tehtävässään 15.5.2020. Kiviranta toimii edelleen myös yhtiön veropalveluiden vetäjänä. Aiemmin Kiviranta on toiminut yhtiössä...
14 Toukokuu 2020

Arvonalentuminen kirjanpidossa ja verotuksessa

Tilinpäätökseen voidaan joutua kirjaamaan arvonalentuminen, jos yrityksen jonkin omaisuuserän arvo laskee sen tasearvon alapuolelle. Koronakriisi vaikuttaa taseessa olevan omaisuuden arvoon vähintäänkin väliaikaisesti, ja tilinpäätöstä laadittaessa...
16 Huhtikuu 2020

COVID-19 Tietoa yrityksille

Koronaviruksen (COVID-19) leviäminen vaikuttaa suuresti Suomen talouteen, sekä yritysten toimintaan ja maksukykyyn. Keräämme tähän artikkeliin verkkosivuja ja listaamme omia artikkeleita ja palveluja, joista löytyy apua tähän vaikeaan...
GVC
6 Huhtikuu 2020

Kassaennuste, Garam & Vermiglio Catering

RSM Finland ja Garam & Vermiglio Catering yhteistyössä
#staystrong
6 Huhtikuu 2020

RSM Finlandin kassaennuste on apu rahoituksen saamiseen

Kassaennuste avaa näkymää tulevaan    
24 Maaliskuu 2020

Asiakasviesti kotimaan asiakkaillemme

Hyvä asiakkaamme, elämme kummallisia aikoja. Alla on kerättynä muutamia asioita, joihin kannattaa kiinnittää nyt huomiota.  Olemme luonnollisesti käytettävissänne kaikissa taloushallintoon ja yrityksen tulevaisuuteen liittyvissä haasteissanne, sillä...
9 Maaliskuu 2020

Korotettu poisto koneisiin ja kalustoon

Tämän vuoden alusta on tullut voimaan laki, jonka soveltumisedellytysten täyttyessä on mahdollista tehdä korotettu poisto verotuksessa koneisiin, kalustoon ja muuhun niihin verrattavaan käyttöomaisuuteen. Korotettuja poistoja voi tehdä verovuosina...
30 Tammikuu 2020

Tulolähdejako poistui vuoden 2020 alussa

Eräiden yhteisön tulolähdejako poistui tämän vuoden alussa. Muutoksesta hyötyvät ne yhteisöt, joiden tuotot ja kulut on verotuksessa jaettu henkilökohtaiseen (TVL) ja elinkeinotoiminnan (EVL) tulolähteisiin. Jatkossa aiemmin TVL-tulolähteeseen...
7 Tammikuu 2020

Uusi asiantuntija verotiimiin

Yhtiön veropalvelut vahvistui vuoden alussa, kun Tax Manager Annukka Paasi (KLT, KTM) aloitti 2.1.2020 tiimissä asiantuntijana. Annukka siirtyi yhtiöön tilitoimisto Balanco Accounting Oy:stä, jossa hän työskenteli talousasiantuntijana. Annukalla on...
Rekrytointi
4 Joulukuu 2019

Uusia talentteja

RSM Finland esittelee uudet lisäykset joukkoonsa!

Pages