RSM Finland
Languages

Languages

Korotettu poisto koneisiin ja kalustoon

Tämän vuoden alusta on tullut voimaan laki, jonka soveltumisedellytysten täyttyessä on mahdollista tehdä korotettu poisto verotuksessa koneisiin, kalustoon ja muuhun niihin verrattavaan käyttöomaisuuteen. Korotettuja poistoja voi tehdä verovuosina 2020-2023. Korotettujen poistojen tekeminen verotuksessa on ollut mahdollista aikaisemminkin. Tällä hetkellä voimassa oleva laki poikkeaa hieman vuosina 2013-2016 voimassa olleesta laista korotetuista poistoista. Siten on syytä perehtyä tarkemmin siihen, missä tilanteissa korotettuja poistoja voi tällä kertaa hyödyntää.

 

Mistä hankinnoista korotetun poiston saa tehdä?

Korotettu poisto voidaan verotuksessa tehdä koneisiin, kalustoon ja muuhun niihin verrattavaan irtaimeen käyttöomaisuuteen, jota käytetään elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa ja omaisuus on verovelvollisen uutena käyttöön ottama. Korotettuja poistoja ei voi tehdä rakennuksista. Korotettu poisto voidaan tehdä ammattimaisessa liikenteessä käytettäviin autoihin, mutta tämä edellyttää, että poistomenetelmänä käytetään 25 %:n menojäännöspoistoa elinkeinotuloverolain 33 §:n ammattimaisia autoilijoita koskevan poistomenetelmän sijaan.

Vaikka hyödyke kuuluisi elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, se ei silti välttämättä tarkoita sitä, että hyödykkeeseen voitaisiin tehdä korotettu poisto. Tulolähdejaon poistuttua EVL-tulolähteeseen sisältyy myös liiketoimintaa, joka ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä. Siten esimerkiksi asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvistä hankinnoista ei voi tehdä korotettua poistoa, koska lähtökohtaisesti ko. vuokraustoiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä.

 

Miten suuren poiston saa tehdä?

Poisto voi olla verovuoden aikana enintään 50 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta. Poiston tekeminen verotuksessa edellyttää, että poisto on vähennetty kuluna verovelvollisen kirjanpidossa. Hyllypoistoa ei voi käyttää korotetun poiston tekemiseen, vaan kirjanpidossa vähennettävän poiston tulee kohdistua hyödykkeeseen, josta korotettu poisto tehdään. Tästä syystä hyödykkeen hankintameno on eriteltävä kirjanpidossa siten, että se voidaan erottaa muista hyödykkeistä. Kun korotettuja poistoja ei enää tehdä, hyödyke voidaan tämän jälkeen siirtää samaan erään muun irtaimen käyttöomaisuuden kanssa ja jatkaa normaaleja 25 %:n vuotuisia poistoja menojäännöksestä.

 

Miksi tekisin korotetun poiston?

Hallitus haluaa tukea yritysten investointeja mahdollisuudella tehdä korotettuja poistoja. Mikäli yritys esimerkiksi on tekemässä tilikauden aikana normaalia paremman tuloksen ja yrityksellä on tarvetta investoida koneisiin ja kalustoon, on korotettujen poistojen tekomahdollisuus hyvä verotettavan tuloksen säätelykeino. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että korotettuja poistoja tehdään vain verotuksessa. Kirjanpidossa poistot tehdään poistosuunnitelman mukaisesti ja mikäli kirjanpidon poiston määrä on verotuksen poistoa pienempi, syntyy poistoeroa. Poistoero käsitellään tuloslaskelmalla varausten muutosten kautta.   

 

Lue lisää RSM Finlandin veropalveluista täältä.

Authors

Annukka Paasi
Tax Manager, KTM, KLT

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä