RSM-ketjulta vahva globaali kasvu haastavana vuotena

RSM:n nopea reagointi haastavaan vuoteen varmisti ketjulle +9,2 % globaalin kasvun

  • Liikevaihto nousi 5,7 miljardista dollarista 6,3 miljardiin dollariin
  • Pandemian yrityksille annettu tuki nosti konsultointipalveluiden liikevaihtoa +15 prosentilla
  • Uusia jäsenyrityksiä Tanskaan, Chileen, Paraguayhyn, Sambiaan ja Kazakstaniin
  • 12 uutta toimipistettä
  • Henkilöstömäärä nousi 48 000

RSM, johtava globaali keskisuurten yhtiöiden tilintarkastus-, vero- ja konsultointipalveluiden ketju on julkistanut +9,2 prosentin globaalin liikevaihdon kasvun vuodelle 2020. Liikevaihto nousi 6,3 miljardiin dollariin ja 120 eri maassa sijaitsevan henkilöstön määrä 48.000. 

Suurin +15 prosentin liikevaihdon kasvu nähtiin konsultointipalveluissa. Kasvu liittyi lähinnä pandemiasta aiheutuneeseen johdon ja liiketoiminnan, sekä IT- ja riskienhallinnan konsultointipalveluiden lisääntyneeseen tarpeeseen. RSM oli vahvasti tukemassa keskisuuria yhtiöitä näiden järjestellessä pandemian takia yritystoimintaansa uudelleen ja digitalisoidessa infrastruktuuriaan. 

Tilintarkastuspalveluiden +10 prosentin kasvu mahdollistui ketjun voittaessa merkittäviä tarjouskilpailuja.  Tilintarkastuspalveluita kehitettiin edelleen lanseeraamalla innovatiivinen verkkopohjainen ketjun jäsenyhtiöiden välinen yhteystyötyökalu, jonka tavoitteena on entisestään parantaa asiakaskokemusta sekä tehostaa tilintarkastuksen toteutusta, ohjeistusten noudattamista ja neuvontapalveluiden antamista, tarjoten samalla mahdollisuuden integroituun data-analytiikkaan.  

Globaalien veropalveluiden +6 prosentin liikevaihdon kasvun ajurina toimi pääasiassa yritysneuvontapalvelut. RSM:n veroasiantuntijat onnistuivat nopeassa reagoinnissa ja avunannossa asiakkaille, COVID-19 kriisin aiheuttaessa lainsäädäntöympäristössä monimutkaisia ja nopeita muutoksia. RSM:ssä myös huomattiin kasvanut tarve avustaa asiakkaita hallituksen myöntämien tukipakettien hakuprosesseissa, fuusioiden ja yrityskauppojen mahdollistamisessa, sekä loppuvuodesta uudelleenjärjestelyjen ja liiketoimien tukemisessa, yrityksien etsiessä keinoja elvyttää liiketoimintaansa.  

Kasvua tuki nopea ja vakaa reagointi pandemiaan 

Pandemian alkaessa RSM julkaisi neljäosaisen sisäiseen hallintoon ja asiakaspalveluun liittyvän lähestymissuunnitelman kriisin eri vaiheisiin; reaction, resilience, reactivation, reimagination. RSM:n liiketoimintaa digitalisointiin nopeasti, jotta yhteistyö etänä mahdollistuisi ja saumaton liiketoiminnan jatkuvuus taattaisiin asettaen samalla etusijalle työntekijöiden, asiakkaiden sekä yhteisöjen turvallisuus ja tuki.  

Ketju lanseerasi uuden tarkoin suunnitellun globaalin oppimisalustan mahdollistamaan nopean siirtymisen kasvotusten oppimisesta verkko-opiskeluun, luoden näin uusia työskentelytapoja, sekä mahdollistaen ajankohtaisten toimialaan liittyvien tietojen, johtajuus- ja IT-koulutuksien sekä liiketoiminta-alueiden parhaiden käytäntöjen jakamisen.   

Kehittääkseen RSM:n digitaalisen asiakaspalvelun tulevaisuuden tarjontaa, perustettiin digitaalisten palveluiden työryhmä (Digital Services Taskforce) kehittämään uusia teknologisia ratkaisuja keskisuurille yhtiöille. Useita sisäisiä virtuaalisia koulutustapahtumia ja konferensseja järjestettiin lisäämään luovuutta ja keräämään yhteen ideoita RSM:n globaaleista tiimeistä   

Muut vuoden kohokohdat, kuten ensimmäisen RSM:n globaalin monimuotoisuuden johtajan sekä COO:n nimittäminen heijastavat merkittävää kasvua RSM:n infrastruktuurissa ja vahvistavat RSM:n asemaa yhtenä maailman suurimmista ketjuista. 

financial-results-2020-_-global-news_banner_770x367px-rsm-link-top-banner.png

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä