RSM Finland
Languages

Languages

Ajankohtaiskoulutuksia RSM:ltä

EduHousen onlineseminaarit käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Tulossa ovat mm seuraavat onlineseminaarit:

22.1.2019 kello 14-15:15   IFRS 15 - uuden tuloutusstandardin vaikutukset ajattelutapaan ja vaatimuksiin

14.2.2019 kello 14-15:15 IAS 36 - katsaus omaisuuserien arvonalentumista käsittelevään standardiin

15.3.2019 kello 14-15:15 Lähipiirisääntely - katsaus lähipiiritietojen rekisteröintiä ja raportointia koskeviin säännöksiin

 

IFRS:n uusi tuloutusstandardi IFRS 15 tuli voimaan 1.1.2018, standardi toi mukanaan ajattelutavan muutoksen: Aikaisemman sääntelyn (IAS 18, IAS 11) lähtökohtana olivat liiketoimet (tuottolajit) eli tavaroiden myynti, palveluiden tuottaminen, korot, rojaltit ja osingot, jotka saadaan, kun yhteisön varoja on muiden käytössä. IFRS 15:n lähtökohtana on taas sopimuskohtainen sääntely ja taloudellisen hyödyn lisääntyminen, joka toteutuu varojen lisääntymisenä tai parantumisena tai velkojen vähentymisenä ja jotka johtavat oman pääoman lisäykseen. Onlineseminaarit sisältää opit, miten IFRS 15 -standardi pyrkii varmistamaan sen, että IFRS -tilinpäätöksissä annetaan yhdenmukaisella tavalla hyödyllistä informaatiota asiakassopimuksista johtuvien myyntituottojen ja rahavirtojen luonteesta, ajoittamisesta ja epävarmuudesta.

IAS 36 ohjeistaa menettelytavoista joilla varmistetaan, etteivät omaisuuserien tasearvot ylitä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Jokaisena raportointikauden päättymispäivänä täytyy arvioida, onko olemassa viitteitä arvonalentumisista.  Tässä onlineseminaarissa tarkastellaan arvonalentumisviitteiden tunnistamista, arvonalentumistestauslaskelmia, arvonalentumisten kirjaamista ja kirjaamisten peruutuksia sekä tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia. Koulutuksessa saat kuvan arvonalentumisviitteiden ja -tilanteiden käsittelystä sekä niistä annettavista tilinpäätöstiedoista.

Lähipiirillä tarkoitetaan yhtiötä lähellä olevia yhtiöitä ja henkilöitä.  Sääntely liittyy lähipiirin tunnistamiseen, raportoitavien tietojen rekisteröintiin ja informaation antamiseen. Sääntelyä löytyy kirjanpitoasetuksesta, kirjanpitolautakunnan omaehtoisesta lausunnosta, osakeyhtiölaista, arvopaperimarkkinalaista  ja IFRS-standardeista. Online -seminaarissa tarkastellaan lähipiirisäännösten tavoitteita, voimassa olevia lähipiirisäännöksiä ja niiden noudattamisesimerkkejä sekä EU:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta muutosdirektiivistä aiheutuvia osakeyhtiölain muutoksia. Muutosdirektiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentissa maaliskuussa 2017. Tässä onlineseminaarissa opit, miten täytetään lähipiiri-informaatiota koskevat tietojen rekisteröinti- ja raportointivaatimukset. 

 

Edellä kuvatuissa onlineseminaareissa kouluttajana toimii Ismo Kuutti RSM Finland Oy:stä. 

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä puhelimitse
+358 29 3700 788 tai lähetä kysymykset, kommentit ja tarjouspyynnöt sähköpostitse [email protected].

Ota yhteyttä